Magnus M. Thunestvedt AS

Om oss

Sertifisert som kontrollforetak ihht. NEK 405-4

Foretaket er sertifisert til å kunne forestå kontroller innenfor følgende områder:

  • NEK 405-1 Elektrotermografi
  • NEK 405-2 Brannforebyggende elkontroll bolig
  • Nek 405-3 Elkontroll næring»
  • Nelfo
  • Godkjent for ansvarsrett
  • Energien
  • Miljøfyrtårn
  • SS Kontrollforetak
  • Godkjent lærlingebedrift